GIỚI THIỆU HÌNH ẢNH NHÀ TRƯỜNG

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ

(Một số hình ảnh giới thiệu các nội dung hoạt động đào tạo và dịch vụ )

GIỚI THIỆU

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI LÂM

Chủ tịch HĐQT: Lâm Thái Hương

Hiệu trưởng: Lê Nguyên Hệ

Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Tuyết

CƠ CẤU TỔ CHỨC

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG:

-Tháng 9 năm 2005 thành lập TT dạy nghề GTVT Đại Lâm,

-Tháng 11 năm 2008 nâng cấp thành Trường Trung cấp Đại Lâm.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

- Đào tạo nghề theo 2 cấp trình độ: Trung cấp nghề và sơ cấp nghề,

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho NLĐ theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, dịch vụ và người lao động,

- Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật- công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất kinh doanh.

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO:

*Trình độ trung cấp nghề:

- Nghề Công nghệ Ôtô,

- Nghề Hàn,

- Nghề May và thiết kế thời trang,

*Trình độ Sơ cấp nghề:

- Lái xe Ôtô hạng B1, B2, C,

- Thuỷ thủ, thợ máy, người lái phương tiện thuỷ nội địa, thuyền trưởng hạng Ba(3), máy trưởng hạng Ba(3)

- Đào tạo ngắn hạn & bồi dưỡng LĐXK.

CƠ CẤU:

+ Đội ngũ Cán bộ, giáo viên:

- Tổng số Cán bộ giáo viên: 95 người

- Giáo viên: 70 (30 trình độ ĐH, còn lại trình độ CĐ và Trung cấp)

- Ngoài ra Trường có đội ngũ cộng tác viên, chuyên gia.

CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ:

- Mặt bằng:

Diện tích đất đang sử dụng: 4,5ha,

Diện tích khu mới: 4,18ha.

- Trang thiết bị:

Phòng học lý thuyết: 10,

Phòng máy tính và ngoại ngữ: 3

Xưởng thực hành: 600m2 (5 xưởng thực hành),

Thư viện: 01.

Sân tập lái xe: 10.000m2

Sân sát hạch đầy đủ thiết bị chấm điểm điện tử hiện đại, đạt chuẩn Quốc gia là sân hạng Hai (2)

Phương tiện xe tập lái hạng B, hạng C gồm 75 chiếc.

Xe sát hạch đầy đủ thiết bị điện tử : 7 chiếc hạng B, 4 chiếc hạng C

QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI LÂM ĐẾN NĂM 2015

+ Mục tiêu chung

- Phát triển trường Trung cấp nghề Đại Lâm thành trường trọng điểm đào tạo về GTVT trong tỉnh Nam Định và khu vực nam đồng bằng Sông Hồng

- Phát triển một số nghề trọng điểm (Nghề công nghệ ôtô, Hàn công nghệ cao, may công nghiệp, Điện- Điện tử công nghiệp). Sau năm 2020 đạt trường Cao đẳng tiếp cận trình độ Đông Nam Á

+ Mục tiêu cụ thể:

- Qui mô đến năm 2015 đạt 700 học sinh học nghề dài hạn, Sơ cấp nghề đạt 4000 học sinh

Qui mô đào tạo cơ giới đường bộ phát triển thêm 20%

Qui mô đào tạo đường thuỷ nội địa đạt 500 chứng chỉ chuyên môn và Thuyền trưởng máy trưởng hạng Ba.

- Đủ năng lực đào tạo nghề trình độ cao năm 2015,

- Đào tạo, bồi dưỡng công nghệ mới cho Giáo viên dạy nghề, lao động kỹ thuật và Cán bộ quản lý nghề,

- Đào tạo, bồi dưỡng xuất khẩu lao động,

- Đánh giá chất lượng và cấp chứng chỉ nghề Quốc Gia.

YÊU CẦU CỦA QUI HOẠCH

- Phù hợp định hướng phát triển của hệ thống dạy nghề toàn quốc

- Phát triển toàn diện các hoạt động đào tạo, dịch vụ, xuất khẩu lao động, tư vấn.

- Chuẩn hoá chương trình, giáo trình, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý,..

- Tăng cường tự chịu trách nhiệm trong hoạt động nhà trường

- Đảm bảo tính khả thi, phù hợp, vững chắc, đồng bộ.

NỘI DUNG QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG

- Tăng cường hoạt động nhà trường

- Các giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển trường

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

a. Phát triển qui mô đào tạo


b. Phát triển nghề đào tạo đến 2015

- Công nghệ ôtô,

- Điện công nghiệp và dân dụng,

- Điện tử công nghiệp và dân dụng,

- Công nghệ thông tin,

- Công nghệ Sinh học,

- May và thiết kế thời trang,

- Hàn công nghệ cao,

- Nhóm nghề dịch vụ.

c. Phát triển các hoạt động đào tạo

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG:

1. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân viên :


Biện pháp thực hiện

- Xây dựng kế hoạch phát triển cán bộ đến năm 2015,

- Cán bộ hiện tại tiếp tục học tập nâng cao trình độ,

- Mở rộng quan hệ với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp khác,

- Liên kết mở lớp đào tạo cao đẳng và đại học cho cán bộ,

- Cử các Cán bộ đi học sau đại học,

- Nâng cao chất lượng tuyển dụng,

- Có cơ chế thu hút cán bộ giỏi về trường.

2. Xây dựng chương trình, giáo trình:

- Dựa trên chương trình khung của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành để xây dựng chương trình và giáo trình đào tạo,

- Liên kết với các trường học, học viện, doanh nghiệp để được hỗ trợ,

- Tranh thủ hỗ trợ của Tổng Cục Dạy nghề về chuyên gia và kinh phí.

3. Đầu tư cơ sở vật chất:

+ Mở rộng diện tích đất:

- Khu trường hiện tại: 4.5ha,

- Khu vực đang khảo sát, thu hồi đền bù và lập dự án: 4.18ha.

+ Đầu tư xây dựng các công trình theo các giai đọan:

- Giai đoạn 2010-2012;

- Giai đoạn 2012-2015.

4. Đầu tư trang thiết bị dạy nghề:

- Đầu tư xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, trang thiết bị dạy nghề hiện đại,

- Liên kết với các trường, học viện, doanh nghiệp,

- Tranh thủ hỗ trợ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Tổng Cục Dạy nghề về chuyên gia và kinh phí.

5. Tăng cường công tác quản lý điều hành:

+ Đổi mới bộ máy cán bộ:

- Rà soát, quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn, quản lý từ Tổ trưởng, cán bộ phòng, ban,

- Thực hiện cơ chế tự chịu trách nhiệm về tổ chức, biên chế phân cấp quản lý cán bộ, nhân viên,

- Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà trường,

- Xây dựng định mức giờ giảng, điều kiện làm việc.

+ Đổi mới cơ chế hoạt động:

- Hoạt động theo nghị định 43/2006/NĐ-CP,

- Triển khai hoạt động dịch vụ đào tạo, kết hợp với sản xuất, dịch vụ.

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Năm 2010

- Đầu tư phát triển Trường tương ứng quy mô đã được cấp phép,

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức cán bộ, giáo viên,

- Đào tạo, tuyển dụng và phát triển đội ngũ giáo viên,

- Mở rộng các mối quan hệ với doanh nghiệp, đào tạo gắn kết với doanh nghiệp, đào tạo gắn kết với doanh nghiệp và sản xuất.

Giai đoạn 2011-2012

- Đầu tư phát triển Trường đáp ứng quy mô theo Thông tư 07/2009/BGTVT về sân bãi tập...

- Đầu tư phát triển một số nghề trọng điểm: Công nghệ ôtô, Công nghệ Hàn, May và thiết kế thời trang, Điện công nghiệp,

- Tiếp tục củng bộ máy tổ chức cán bộ, giáo viên,

- Đào tạo, tuyển dụng và phát triển đội ngũ giáo viên,

- Hình thành Trung tâm dịch vụ việc làm và Xuất khẩu lao động,

- Mở rộng các mối quan hệ với doanh nghiệp, đào tạo gắn kết với doanh nghiệp và sản xuất.

Giai đoạn 2012-2015

- Tiếp tục đầu tư phát triển Trường nhằm đáp ứng quy mô phát triển thích ứng theo yêu cầu xã hội,

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức Cán bộ, Giáo viên,

- Mở rộng liên kết đào tạo và trao đổi sinh viên,

- Mở rộng hợp tác Đào tạo và Xuất khẩu lao động với nước ngoài,

- Hợp tác ứng dụng và triển khai các sự án công nghiệp.

Ban biên tập

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Sơ: 03502211346
HĐQuản trị: 0946588588

Liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Chăm sóc khách hàng

Lê Thị Dung
Liên hệ : 0976.89.59.79
QL10 P.Lộc Hạ - TP. Nam Định
Điện thoại: 03502211346
Fax: 03503.646.056
Email: daotao.dl@gmail.com
Hotline: 0976.89.59.79