Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal: 0 ₫
  • Việt Nam: Đại Lộ Thiên Trường Nam Định,Nam Định
  • Australia: 52 Kincaid Drive, Highland Park, Queensland, 4211

Thịt bò

Ba chỉ bò úc

259,000 ₫ 181,300 ₫
Adding to cart

Bắp bò úc

279,000 ₫ 223,200 ₫
Adding to cart

Dẻ sườn bò úc rút xương

339,000 ₫ 271,200 ₫
Adding to cart

Nạc vai bò úc

299,000 ₫ 239,200 ₫
Adding to cart

Thăn bò Wagyu

1,829,000 ₫
Adding to cart

Thăn ngoại bò úc tươi

339,000 ₫ 280,000 ₫
Adding to cart

096 974 15 88